Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
| Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Opieka wytchnieniowa

Szanowni Państwo, informujemy, że m.st. Warszawa rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. W 2023 roku Program realizowany jest w dwóch modułach: • opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) 1. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami (200 godzin wytchnienia) lub Ośrodku Opieki Wytchnieniowej w Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu” • opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II), (14 dni wytchnienia) 1. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” 2. Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. Nabór wniosków w formie dziennej w miejscu zamieszkania rozpoczyna się od 4.05.2023 r. Realizator: PRM Stowarzyszenie telefon: 603 662 440 Karty zgłoszenia można składać: elektronicznie na adres: ow@prmstowarzyszenie.org osobiście: ul. Widoczna 37, 04-647 Warszawa (Warszawa-Wawer), dojazd autobusem linii 521 przystanek Solidna, koleją liniami R7, S10 do stacji Warszawa-Wawer Nabór wniosków w formie całodobowej rozpoczyna się od 26.04.2023 r. Realizatorzy: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” ul. Sternicza 125 01-350 Warszawa Tel. 22 665 22 39 wew. 102 e-mail: bgozdek@um.warszawa.pl Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” ul. Bohaterów 46/48 03-007 Warszawa Tel. 786 856 726 e-mail: jzarecka@um.warszawa.pl Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu opieki wytchnieniowej ? • Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz tu: Realizacja Programu Opieki wytchnieniowej – edycja 2023 – Wsparcie (um.warszawa.pl) 

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/realizacja-programu-opieki-wytchnieniowej-edycja-2023

Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu: • Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór. • Złóż dokumenty u Realizatora (kartę zgłoszenia, oświadczenie, informację o udostępnieniu danych oraz podpisany regulamin dotyczący wsparcia w miejscu zamieszkania lub wsparcia całodobowego).

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: