Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
| Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Zajęcia stałe

 

W naszej ofercie dla Mieszkańców przygotowaliśmy codzienny blok zajęć rehabilitacyjnych, zajęcia w ramach terapii zajęciowej oraz spotkania i rozmowy wspierające z psychologiem. Wiedząc jak ważne dla niektórych z naszych Mieszkańców jest życie duchowe zapewniamy wizyty duszpasterskie oraz organizację mszy świętych. Udział w zajęciach jest dobrowolny i zależy od własnych możliwości, pasji i zainteresowań Mieszkańca.

Fizjoterapia

Wszyscy mieszkańcy DPS „Pod Brzozami” mają możliwość korzystania
z opieki fizjoterapeuty. Mieszkańcy są włączani w proces usprawniania w stopniu adekwatnym do stanu ich zdrowia.

Prowadząc proces usprawniania fizjoterapeuta kieruje się zasadą podmiotowości mieszkańca. Oznacza to, że udział mieszkańca w rehabilitacji jest dobrowolny
a mieszkaniec rozumie cele podjętych działań.

Świadczone są następujące formy usprawniania: gimnastyka grupowa (ćwiczenia ogólnousprawniające), gimnastyka przyłóżkowa (ćwiczenia bierne, czynno - bierne, czynne, samowspomagane), fizykoterapia, ćwiczenia w odciążeniu, masaże.

Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań.

Zróżnicowany zakres zajęć daje mieszkańcom możliwość pożytecznego spędzania czasu. Zajęcia stymulują wzajemne kontakty, relaksują i pozytywnie wpływają na samopoczucie.

Zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności każdego mieszkańca.

Muzykoterapia

Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach muzykoterapii. Spotkania mają na celu przede wszystkim aspekt relaksacyjny, niemniej ważnym elementem są również treści merytoryczne.

Zajęcia obejmują słuchanie muzyki na żywo, z odtwarzaczy, a także oglądanie najlepszych filmów muzycznych, musicali i oper oraz przedstawianie wiadomości z Historii Muzyki.

Tematy spotkań mogą uwzględniać życzenia i upodobania Mieszkańców i nawiązywać do aktualnych wydarzeń kulturalnych, rocznicowych oraz społecznych.

Dla bardziej aktywnych uczestników istnieje możliwość brania udziału i występowania w ramach działalności zespołu "Brzozowe Bębenki".

Wsparcie psychologiczne

Mieszkańcy DPS są pod opieką psychologiczną, w ramach której prowadzone są konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe.

Plan pracy terapeutycznej z mieszkańcami tworzony jest na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych mieszkańca DPS i wspólnie z nim jest realizowany.

Celem pracy z mieszkańcem jest:

- minimalizowanie deficytów poznawczych za pomocą technik stymulujących funkcje poznawcze (pamięć, koncentracja uwagi, uczenie się);

- zmniejszenie natężenia objawów chorobowych;

- niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenie oraz odizolowania;

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości, wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach;

 W pracy z mieszkańcami przede wszystkim wykorzystywane są elementy psychoterapii podtrzymującej.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: