Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
| Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

PROCEDURA UMIESZCZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Utworzono dnia 27.07.2022

Do Domów Pomocy Społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy usługowej, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i rodziny) w środowisku. Skierowanie odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Podstawą zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej jest decyzja o umieszczeniu, wskazująca konkretny Dom, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy. Decyzja o skierowaniu i umieszczeniu wydawana jest przez organ prowadzący dom pomocy społecznej. Na terenie m.st. Warszawy jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Decyzje wydawane są po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Postępowanie w sprawie skierowania do domów pomocy społecznej, a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownych decyzji.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipińska 2

01-833 Warszawa

sekretariat tel. (022) 599-71-20, fax.(022) 599-71-01, (022) 599-71-00.

Godziny pracy: pn. - pt. 8:00 - 16:00

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: