Zamawiający informuje, że obowiązującym aktualnie adresem mailowym do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zamawiający informuje, że obowiązującym aktualnie numerem fax do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne jest: (22) 814 04 67

 

Informacja - w celu prawidłowego wyświetlenia poniższych plików, zaleca się pobranie ich na dysk twardy komputera, przy użyciu aktualnej przeglądarki Google Chrome (polecenie: "Zapisz link jako...").

 

Ogloszenie_nr_500276126-N-2018.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

Wezwanie - termin związania ofertą.pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą..pdf 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie nr 588445-N-2018.pdf 

SIWZ - Dokument główny.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedm. zamówienia - Wykaz dokumentów.pdf

Zał. nr 2 SIWZ - Wykaz robót.pdf

Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. o przynależn do grupy kapit.pdf

Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o braku przynależn do grupy kapit.pdf

Zał. nr 6 do SIWZ - Ośw. o braku wykluczenia.pdf

Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie - warunki udziału.pdf

Zał. nr 8 do SIWZ - Formularz oferty.pdf

Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Zał. nr 9a. do SIWZ - Zał. nr 1 do umowy - Harmonogram.pdf

Zał. nr 9a. do SIWZ - Zał. nr 1 do umowy - Harmonogram.xlsx

Zał. nr 9b do SIWZ - Zał. nr 2 do umowy - wzór ośw. podwykonawcy.pdf

Zał. nr 9c do SIWZ - Zał. nr 3 do umowy - wzór przekazu.pdf

Zał. nr 9d do SIWZ - Zał. nr 4 do umowy - wzór karty gwarancyjnej.pdf

Zał. nr 9e-1 do SIWZ - Zał. nr 5a do wzoru umowy - Kosztorys ślepy-Architektura.ath

Zał. nr 9e-2 do SIWZ - Zał. nr 5b do wzoru umowy - Kosztorys ślepy-Elektryka.ATH

Zał. nr 9e-3 do SIWZ - Zał. nr 5c do wzoru umowy - Kosztorys ślepy - Piony kanalizacyjne.ath

Zał. nr 9e-4 do SIWZ - Zał. nr 5d do wzoru umowy - Kosztorys ślepy - Trasa kanalizacyjna.ath

Zał. nr 9e do SIWZ - Zał. nr 5 do wzoru umowy - Oświadczenie ppoż.pdf

Zał. nr 9f-1 do SIWZ - Kosztorys ślepy-Architektura.pdf

Zał. nr 9f-2 do SIWZ - Kosztorys ślepy-Elektryka.pdf

Zał. nr 9f-3 do SIWZ - Kosztorys slepy - Piony kanalizacyjne.pdf

Zał. nr 9f-4 do SIWZ - Kosztorys ślepy - Trasa kanalizacyjna.pdf

Zał. nr 9f SIWZ - Zał. nr 6 do umowy - wz. ośw. z art. 36ba ust. 1 Pzp.pdf

Zał. nr 10 do SIWZ - Ośw. o braku wydania wyroku.pdf

Zał. nr 11 do SIWZ - Ośw. o środku zapobiegawczym.pdf

Zał. nr 12 do SIWZ - Ośw. niezaleg w podatkach.pdf

Zał. nr 13 do SIWZ - Wzór zobowiązania.pdf

Zał. nr 14 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża architektoniczna (Pdf).pdf

Zał. nr 14a do SIWZ - Rzut parteru - Projekt (Pdf).pdf

Zał. nr 14b do SIWZ - Rzut parteru - Wyburzenia ścian (Pdf).pdf

Zał. nr 14c do SIWZ - Rzut piętra I - projekt (Pdf).pdf

Zał. nr 14d do SIWZ - Rzut piętra I - wyburzenia ścian (Pdf).pdf

Zał. nr 15 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża elektryczna (Pdf).pdf

Zał. nr 16 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża sanitarna - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 16a do SIWZ - Rzut parteru - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 16b do SIWZ - Rzut piętra - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 16c do SIWZ - Rzut piwnic - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 16d do SIWZ - Schemat pionów - Część 1 (Pdf).pdf

Zał. nr 16e do SIWZ - Schemat pionów - Część 2 (Pdf).pdf

Zał. nr 16f do SIWZ - Schemat pionów - Część 3 (Pdf).pdf

Zał. nr 17 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża sanitarna - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 17a do SIWZ - Rzut parteru - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 17b do SIWZ - Rzut piwnic - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 17c do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 3 (Pdf).pdf

Zał. nr 17d do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 4 (Pdf).pdf

Zał. nr 17e do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 5 (Pdf).pdf

Zał. nr 17f do SIWZ - Podłączenie pionów do trasy kanalizacyjnej Rys. 6 (Pdf).pdf

Zał. nr 17g do SIWZ - Podłączenie pionów do trasy kanalizacyjnej Rys. 7 (Pdf).pdf

Zał. nr 18 do SIWZ - STWiOR - Branża architektoniczna (Pdf).pdf

Zał. nr 19 do SIWZ - STWiOR - Branża elektryczna (Pdf).pdf

Zał. nr 20 do SIWZ - STWiOR - Branża sanitarna - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 21 do SIWZ - STWiOR - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf