Roboty budowlane w zakresie II części rewitalizacji elewacji budynku głównego wraz z opaskami nawierzchniowymi budynku, rynnami odpływowymi, balkonami z balustradami od strony patio oraz cokołem wokół budynku; rewitalizacji elewacji budynku administracyjnego wraz z cokołem i opaską nawierzchniową budynku, naprawą schodów oraz wykonania przyłącza do kanalizacji miejskiej grawitacyjnej - przykanalika ściekowego, Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” z podziałem na zadania.

WAZNY KOMUNIKAT.pdf

Ogloszenie nr 543113-N-2017.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ.pdf

Zał. nr 3 do SIWZ.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ.docx

Zał. nr 5 do SIWZ.pdf

Zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Zał. nr 7 do SIWZ.pdf

Zał. nr 8 do SIWZ.pdf

Zał. nr 9 do SIWZ.docx

Zał. nr 9 do SIWZ.pdf

Zał. nr 10 do SIWZ.pdf

Zał. nr 11 do SIWZ.pdf

Zał. nr 12 do SIWZ.pdf

Zał. nr 13 do SIWZ.ath

Zał. nr 13 do SIWZ.pdf

Zał. nr 14 do SIWZ.pdf

Zał. nr 15 do SIWZ.pdf

Zał. nr 15 do SIWZ.rtf

Zał. nr 16 do SIWZ.pdf

Zał. nr 17 do SIWZ.pdf

Zał. nr 18 do SIWZ.ath

Zał. nr 18 do SIWZ.pdf

Zał. nr 19 do SIWZ.pdf

Zał. nr 20 do SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500019728-N-2017.pdf