Zamawiający informuje, że obowiązującym aktualnie adresem mailowym do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający informuje, że obowiązującym aktualnie numerem fax do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne jest: (22) 675 95 17

 

Informacja - w celu prawidłowego wyświetlenia poniższych plików, zaleca się pobranie ich na dysk twardy komputera, przy użyciu aktualnej przeglądarki Google Chrome (polecenie: "Zapisz link jako...").

 

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf 

Ogloszenie_nr_524614-N-2018.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedm. zamówienia - Wykaz dokumentów.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ - Wykaz robót.pdf

Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf

Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór ośw. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór ośw. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawcy.pdf

Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór formularza oferty.pdf

Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Zał. nr 9a do SIWZ - Zał. nr 1 do wzoru umowy - Wzór harmonogramu robót budowlanych.pdf

Zał. nr 9b do SIWZ - Zał nr 2 do wzoru umowy - Wzór ośw. podwykonawcydalszego podwykonawcy.pdf

Zał. nr 9c do SIWZ - Zał nr 3 do wzoru umowy - Wzór przekazu.pdf

Zał. nr 9d do SIWZ - Zał nr 4 do wzoru umowy - Wzór karty gwarancyjnej.pdf

Zał. nr 9e-1 do SIWZ - Zał. nr 5a do wzoru umowy - Wzór kosztorysu ślepego - Architektura (Ath).ath

Zał. nr 9e-2 do SIWZ - Zał. nr 5b do wzoru umowy - Wzór kosztorysu ślepego - Branża elektryczna (Ath).ATH

Zał. nr 9e-3 do SIWZ - Zał. nr 5c do wzoru umowy - Wzór kosztorysu ślepego - Przeb. inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji pionów kanalizacyjnych (Ath).ath

Zał. nr 9e-4 do SIWZ - Zał. nr 5d do umowy - Wzór kosztorysu ślepego - Trasa kanalizacyjna (Ath).ath

Zał. nr 9f-1 do SIWZ - Wzór kosztorys ślepego - Architektura (Pdf).pdf

Zał. nr 9f-2 do SIWZ - Wzór kosztorysu ślepego - Branża elektryczna (Pdf).pdf

Zał. nr 9f-3 do SIWZ - Wzór kosztorysu ślepego - Przeb. inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji pionów kanalizacyjnych (Pdf).pdf

Zał. nr 9f-4 do SIWZ - Wzór kosztorysu ślepego - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 9f do SIWZ - Zał nr 6 do umowy - Wzór oświadczenia z art. 36ba ust. 1 Pzp.pdf

Zał. nr 10 do SIWZ - Wzór ośw. o braku wydania wyroku wobec wykonawcy.pdf

Zał. nr 11 do SIWZ - Wzór ośw. o środku zapobiegawczym wobec wykonawcy.pdf

Zał. nr 12 do SIWZ - Wzór ośw. o niezaleganiu w podatkach.pdf

Zał. nr 13 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża architektoniczna (Pdf).pdf

Zał. nr 13a do SIWZ - Rzut parteru - Projekt (Pdf).pdf

Zał. nr 13b do SIWZ - Rzut parteru - wyburzenia ścian (Pdf).pdf

Zał. nr 13c do SIWZ - Rzut piętra I - Projekt (Pdf).pdf

Zał. nr 13d do SIWZ - Rzut piętra I - Wyburzenia ścian (Pdf).pdf

Zał. nr 14 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża elektryczna (Pdf).pdf

Zał. nr 15 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża sanitarna - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 15a do SIWZ - Rzut parteru - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 15b do SIWZ - Rzut piętra - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 15c do SIWZ - Rzut piwnic - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 15d do SIWZ - Schemat pionów - Część 1 (Pdf).pdf

Zał. nr 15e do SIWZ - Schemat pionów - Część 2 (Pdf).pdf

Zał. nr 15f do SIWZ - Schemat pionów - Część 3 (Pdf).pdf

Zał. nr 16 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża sanitarna - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 16a do SIWZ - Rzut parteru - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 16b do SIWZ - Rzut piwnic - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 16c do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 3 (Pdf).pdf

Zał. nr 16d do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 4 (Pdf).pdf

Zał. nr 16e do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 5 (Pdf).pdf

Zał. nr 16f do SIWZ - Podłączenie pionów do trasy kanalizacyjnej Rys. 6 (Pdf).pdf

Zał. nr 16g do SIWZ - Podłączenie pionów do trasy kanalizacyjnej Rys. 7 (Pdf).pdf

Zał. nr 17 do SIWZ - STWiOR - Branża architektoniczna (Pdf).pdf

Zał. nr 18 do SIWZ - STWiOR - Branża elektryczna (Pdf).pdf

Zał. nr 19 do SIWZ - STWiOR - Branża sanitarna - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 20 do SIWZ - STWiOR - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 500068704-N-2018.pdf

Zmiany treści SIWZ.pdf

Zmiany treści SIWZ nr 2.pdf

Odpowiedzi na pytania 2.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.pdf

Ogłoszenie o zmianie umowy 22.03.2019.pdf