Postępowania o zamówienia publiczne

Pliki do pobrania:

Ogloszenie.pdf

SIWZ.pdf

Zał nr 1 do SIWZ.pdf

Zał nr 2 do SIWZ.7z

Zał nr 3 do SIWZ.docx

Zał nr 3 do SIWZ.pdf

Zał nr 4 do SIWZ.pdf

Zał nr 5 do SIWZ.pdf

Zał nr 6 do SIWZ.pdf

Zał nr 7 do SIWZ.pdf

Zał nr 8 do SIWS.docx

Zał nr 8 do SIWS.pdf

Zał nr 9 do SIWZ.pdf

Zał nr 10 do SIWZ.docx

Zał nr 11 do SIWZ.7z

Zał nr 12 do SIWZ.docx

Zał nr 12 do SIWZ.pdf

Zał nr 13 do SIWZ.docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Roboty budowlane w zakresie II części rewitalizacji elewacji budynku głównego wraz z opaskami nawierzchniowymi budynku, rynnami odpływowymi, balkonami z balustradami od strony patio oraz cokołem wokół budynku; rewitalizacji elewacji budynku administracyjnego wraz z cokołem i opaską nawierzchniową budynku, naprawą schodów oraz wykonania przyłącza do kanalizacji miejskiej grawitacyjnej - przykanalika ściekowego, Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” z podziałem na zadania.

WAZNY KOMUNIKAT.pdf

Ogloszenie nr 543113-N-2017.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ.pdf

Zał. nr 3 do SIWZ.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ.docx

Zał. nr 5 do SIWZ.pdf

Zał. nr 6 do SIWZ.pdf

Zał. nr 7 do SIWZ.pdf

Zał. nr 8 do SIWZ.pdf

Zał. nr 9 do SIWZ.docx

Zał. nr 9 do SIWZ.pdf

Zał. nr 10 do SIWZ.pdf

Zał. nr 11 do SIWZ.pdf

Zał. nr 12 do SIWZ.pdf

Zał. nr 13 do SIWZ.ath

Zał. nr 13 do SIWZ.pdf

Zał. nr 14 do SIWZ.pdf

Zał. nr 15 do SIWZ.pdf

Zał. nr 15 do SIWZ.rtf

Zał. nr 16 do SIWZ.pdf

Zał. nr 17 do SIWZ.pdf

Zał. nr 18 do SIWZ.ath

Zał. nr 18 do SIWZ.pdf

Zał. nr 19 do SIWZ.pdf

Zał. nr 20 do SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500019728-N-2017.pdf

Zamawiający informuje, że obowiązującym aktualnie adresem mailowym do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający informuje, że obowiązującym aktualnie numerem fax do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne jest: (22) 675 95 17

 

Informacja - w celu prawidłowego wyświetlenia poniższych plików, zaleca się pobranie ich na dysk twardy komputera, przy użyciu aktualnej przeglądarki Google Chrome (polecenie: "Zapisz link jako...").

 

Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf 

Ogloszenie_nr_524614-N-2018.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedm. zamówienia - Wykaz dokumentów.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ - Wykaz robót.pdf

Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf

Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór ośw. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór ośw. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawcy.pdf

Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór formularza oferty.pdf

Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

Zał. nr 9a do SIWZ - Zał. nr 1 do wzoru umowy - Wzór harmonogramu robót budowlanych.pdf

Zał. nr 9b do SIWZ - Zał nr 2 do wzoru umowy - Wzór ośw. podwykonawcydalszego podwykonawcy.pdf

Zał. nr 9c do SIWZ - Zał nr 3 do wzoru umowy - Wzór przekazu.pdf

Zał. nr 9d do SIWZ - Zał nr 4 do wzoru umowy - Wzór karty gwarancyjnej.pdf

Zał. nr 9e-1 do SIWZ - Zał. nr 5a do wzoru umowy - Wzór kosztorysu ślepego - Architektura (Ath).ath

Zał. nr 9e-2 do SIWZ - Zał. nr 5b do wzoru umowy - Wzór kosztorysu ślepego - Branża elektryczna (Ath).ATH

Zał. nr 9e-3 do SIWZ - Zał. nr 5c do wzoru umowy - Wzór kosztorysu ślepego - Przeb. inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji pionów kanalizacyjnych (Ath).ath

Zał. nr 9e-4 do SIWZ - Zał. nr 5d do umowy - Wzór kosztorysu ślepego - Trasa kanalizacyjna (Ath).ath

Zał. nr 9f-1 do SIWZ - Wzór kosztorys ślepego - Architektura (Pdf).pdf

Zał. nr 9f-2 do SIWZ - Wzór kosztorysu ślepego - Branża elektryczna (Pdf).pdf

Zał. nr 9f-3 do SIWZ - Wzór kosztorysu ślepego - Przeb. inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji pionów kanalizacyjnych (Pdf).pdf

Zał. nr 9f-4 do SIWZ - Wzór kosztorysu ślepego - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 9f do SIWZ - Zał nr 6 do umowy - Wzór oświadczenia z art. 36ba ust. 1 Pzp.pdf

Zał. nr 10 do SIWZ - Wzór ośw. o braku wydania wyroku wobec wykonawcy.pdf

Zał. nr 11 do SIWZ - Wzór ośw. o środku zapobiegawczym wobec wykonawcy.pdf

Zał. nr 12 do SIWZ - Wzór ośw. o niezaleganiu w podatkach.pdf

Zał. nr 13 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża architektoniczna (Pdf).pdf

Zał. nr 13a do SIWZ - Rzut parteru - Projekt (Pdf).pdf

Zał. nr 13b do SIWZ - Rzut parteru - wyburzenia ścian (Pdf).pdf

Zał. nr 13c do SIWZ - Rzut piętra I - Projekt (Pdf).pdf

Zał. nr 13d do SIWZ - Rzut piętra I - Wyburzenia ścian (Pdf).pdf

Zał. nr 14 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża elektryczna (Pdf).pdf

Zał. nr 15 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża sanitarna - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 15a do SIWZ - Rzut parteru - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 15b do SIWZ - Rzut piętra - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 15c do SIWZ - Rzut piwnic - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 15d do SIWZ - Schemat pionów - Część 1 (Pdf).pdf

Zał. nr 15e do SIWZ - Schemat pionów - Część 2 (Pdf).pdf

Zał. nr 15f do SIWZ - Schemat pionów - Część 3 (Pdf).pdf

Zał. nr 16 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża sanitarna - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 16a do SIWZ - Rzut parteru - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 16b do SIWZ - Rzut piwnic - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Zał. nr 16c do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 3 (Pdf).pdf

Zał. nr 16d do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 4 (Pdf).pdf

Zał. nr 16e do SIWZ - Profil trasy kanalizacyjnej - Rys. 5 (Pdf).pdf

Zał. nr 16f do SIWZ - Podłączenie pionów do trasy kanalizacyjnej Rys. 6 (Pdf).pdf

Zał. nr 16g do SIWZ - Podłączenie pionów do trasy kanalizacyjnej Rys. 7 (Pdf).pdf

Zał. nr 17 do SIWZ - STWiOR - Branża architektoniczna (Pdf).pdf

Zał. nr 18 do SIWZ - STWiOR - Branża elektryczna (Pdf).pdf

Zał. nr 19 do SIWZ - STWiOR - Branża sanitarna - Piony (Pdf).pdf

Zał. nr 20 do SIWZ - STWiOR - Trasa kanalizacyjna (Pdf).pdf

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia nr 500068704-N-2018.pdf

Zmiany treści SIWZ.pdf

Zmiany treści SIWZ nr 2.pdf

Odpowiedzi na pytania 2.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.pdf

Ogłoszenie o zmianie umowy 22.03.2019.pdf